Check Up

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Genel sağlık durumunu değerlendirmek ve erken teşhis ile önleyici tedbirler almak amacıyla yapılan kapsamlı sağlık taramasıdır.

“Check-up” terimi genel tıbbi bir muayene ve beraberinde gerekli laboratuar testleri ile birlikte sağlık durumunun değerlendirilmesi anlamında kullanılır. Check-up, kişiye genel sağlık durumunu kontrol etme, bazı hastalıkları erken teşhis ve önleyici sağlık tedbirleri alma olanağı sağlar. Ağır çalışma koşulları altında çoğu kez önemsemediğimiz bir çok müphem yakınmanın sağlığımız için önemli olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlar.

Tıbbi Check-Up’ın Amacı:

 • Erken Teşhis: Hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi ve tedaviye erken başlanması.
 • Sağlık Kontrolü: Genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi.
 • Önleyici Sağlık Hizmeti: Sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlığın korunması için gerekli önlemlerin alınması.
Kadınlarda İdrar Kaçırma - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Check Up Neleri Kapsar ?

Check-up kapsamı kişinin yaşına, cinsiyetine, önceden bilinen hastalıklarına, risk faktörlerine göre farklılık göstermelidir. Örneğin 50 yaşındaki erkek ile kadının hastalık riskleri farklılıklar gösterecektir. Çocukla yetişkin bir kişininde hastalık riskleri farklıdır. Ailede güçlü kanser veya kalp hastalığı olan genç bir bireyde, erken yaşlardan itibaren kanser taramaları veya kardiyolojik tetkikler kıymetlidir. Dolayısıyle check-up kapsamı kişiye özel olmalıdır.

Check Up Ne Kadar Sürer ?

İstenilen check-up paketine göre birkaç saat ila birkaç gün arasında değişebilir. Check up sırasında çıkacak sonuçlara bağlı yeni tetkik ve/veya muayenelere göre bu süre uzayabilir

Check Up Fiyatı Nedir?

Kanunen fiyat ve ücret bilgisi web ortamında paylaşımı yapılamamaktadır. Bilgi almak için bize telefondan ya da whatsapp üzerinden ulaşın.

Check Up Paketlerimiz

Kapsamlı Kadın Check Up Paketi
 • Muayeneler: Dahiliye, Kardiyoloji, Göz, Genel Cerrahi, Kadın Doğum
 • Radyolojik tetkikler: Akciğer grafisi, dijital mamografi, meme ultrasonu, tüm abdomen ultrason, tiroid ultrasonu
 • Kardiyolojik tetkikler: Ekokardiyografi, EKG
 • Kan testleri:
  • Kan sayımı (hemogram)
  • Genel biyokimya (glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, üre, kreatinin, ALT, AST, alkalen fosfataz, GGT, ürik asit, total protein, albumin)
  • Lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliserid)
  • Endokrinolojik testler (TSH, serbest T3 ve T4, HbA1c, 25-OH Vitamin D)
  • Hematolojik: Demir ve demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat, vitamin B12
  • Tümör belirteçleri: CEA, CA125
  • Diğer: HBsAg, anti-HBs, sedimentasyon, CRP
 • Tam idrar tetkiği ve Smear Testi
Kapsamlı Erkek Check Up Paketi
 • Muayeneler: Dahiliye, Kardiyoloji, Göz, Genel Cerrahi, Üroloji
 • Radyolojik tetkikler: Akciğer grafisi, tüm abdomen ultrason, tiroid ultrasonu
 • Kardiyolojik tetkikler: Ekokardiyografi, EKG
 • Kan testleri:
  • Kan sayımı (hemogram)
  • Genel biyokimya (glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, üre, kreatinin, ALT, AST, alkalen fosfataz, GGT, ürik asit, total protein, albumin)
  • Lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliserid)
  • Endokrinolojik testler (TSH, serbest T3 ve T4, HbA1c, 25-OH Vitamin D)
  • Hematolojik: Demir ve demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat, vitamin B12
  • Tümör belirteçleri: CEA, total PSA
  • Diğer: HBsAg, anti-HBs, sedimentasyon, CRP
 • Tam idrar tetkiği
Çocuk Check Up Paketi
 • Muayeneler: Çocuk hastalıkları, Göz
 • Radyolojik tetkikler: Tüm abdomen ultrason
 • Kan testleri:
  • Kan sayımı (hemogram)
  • Genel biyokimya (glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, üre, kreatinin, ALT, AST, alkalen fosfataz)
  • Lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid)
  • Endokrinolojik testler (TSH, serbest T3 ve T4, 25-OH Vitamin D)
  • Hematolojik: Demir ve demir bağlama kapasitesi, ferritin, folat, vitamin B12
 • Tam idrar tetkiği
Genel Check Up Paketi
 • Muayeneler: Dahiliye, Fizik Tedavi, Göz
 • Radyolojik tetkikler: Akciğer grafisi, tüm abdomen ultrason
 • Kardiyolojik tetkikler: EKG
 • Kan testleri:
  • Kan sayımı (hemogram)
  • Genel biyokimya (glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum, üre, kreatinin, ALT, AST, alkalen fosfataz, ürik asit, total protein, albumin)
  • Lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid)
  • Endokrinolojik testler (TSH, HbA1c)
  • Diğer: Sedimentasyon, CRP
 • Tam idrar tetkiği
Kardiyoloji Check Up Paketi
 • Muayeneler: Kardiyoloji
 • Radyolojik tetkikler: Akciğer grafisi
 • Kardiyolojik tetkikler: Ekokardiyografi, EKG
 • Kan testleri:
  • Kan sayımı (hemogram)
  • Genel biyokimya (glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum, üre, kreatinin, ALT, AST, ürik asit)
  • Lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliserid)
  • Endokrinolojik testler (TSH, HbA1c)
Kadın Doğum Check Up Paketi
 • Muayeneler: Kadın Doğum
 • Radyolojik tetkikler: Dijital mamografi, meme ultrasonu, pelvik ultrason
 • Smear Testi