[:tr]
[:]

ERKEKLERDE İDRAR KAÇIRMA NASIL OLUR ?

2024-07-01

ERKEKLERDE İDRAR KAÇIRMA NASIL OLUR ?

Prostat ameliyatları sonrasında idrar kaçırma;
Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırma hastaları ileri derecede strese sokan önemli bir klinik durumdur. Genellikle prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi ameliyatı sonrasında ortaya çıksa da iyi huylu prostat için yapılan TUR(p) ameliyatından sonra da görülebilmektedir. Hangi hastalarda idrar kaçırma düzelecek bunu saptamak için bazı çalışmalar yapılmıştır. Genç hasta, ameliyatta çıkarılan prostatın küçük olması ve MR tetkikinde uzun bir membranöz üretra görülmesi erkeklerde idrar düzelmenin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Cerrahi yaklaşım ile ameliyattan sonra erkeklerde idrar kaçırma görülme arasında bir ilişki çalışmalarda gözlenmemiştir. Açık radikal prostatektomi ile robot yardımlı radikal prostatektomi arasında idrar kaçırma açısından bir fark yoktur. Radikal prostatektomi sırasında iki taraflı damar-sinir pakesi korunur ise ameliyattan sonra 6. ayda %26 oranında daha fazla idrar kontrolü gerçekleştiği bildirilmiştir. İki taraflı damar-sinir pakesini korumak ise kanserin yaygınlığı ile ilişkili olarak değişmektedir.

Seksüel uyarı, ön sevişme veya mastürbasyon sırasında idrar kaçırma olabileceği prostat ameliyatları yapılmadan önce bilgi olarak hastaya aktarılmalıdır. Orgazm ile birlikte olan idrar kaçırma da görülebilmektedir ki buna klimaktüri denilmektedir. Radikal prostatektomi sonrası klimaktüri görülme sıklığı ile ilgili oranlar %90’lara kadar yükselmekle birlikte ortalama %30 kabul görmektedir. Bu durumu hastaların yarısı sıkıntı verici bir durum olarak bildirmekte ve hatta bu durumu yaşayanların 1/3’ü cinsel aktiviteden uzak durmaktadır. Mekanizması ise orgazm sırasında mesanenin kasılması ve sfinkterdeki yetersizliktir. Tam bir tedavisi olmamakla birlikte erkekte idrar kaçırma için yapılan askı ameliyatlarının faydası olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

Erkeklerde idrar kaçırma hususunda aşağıdaki noktalar çok önemlidir;

Radikal prostatektomi yapılacak olan hastalara ameliyat sonrası idrar kaçırma olasılığından mutlaka bahsedilmeli ve bu kaçırmanın ameliyattan 1 yıl sonraya kadar sürebileceği ve hatta bazen kalıcı olabileceği söylenmelidir.
Radyasyon tedavisinden sonra kapalı prostat ameliyatı (TURp) veya radikal prostatektomi yapılan hastalarda idrar kaçırma riski daha yüksektir.
Radikal prostatektomiden hemen sonra hastalara pelvik taban kas eğitimleri verilmeli ve egzersizlere başlanmalıdır.
Prostat ameliyatlarından sonra ciddi idrar kaçırma var ise ve diğer tedavilere yanıt vermiyor ise idrar kaçırmaya yönelik cerrahi yöntemler 6. aydan itibaren düşünülmelidir.
Erkeklerde idrar kaçırma ciddi ise tedavi seçeceği olarak AUS (suni üriner sfinkter) düşünülmelidir.
erkeklerde idrar kaçırma
Suni sfinkter konulmadan önce hastanın cihazı kullanabilecek fiziksel ve zihinsel yetkinliğinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Eğer suni sfinkter takılmasına karar verildi ise perneal yol ile tek manşonlu sfinkter kullanılmalıdır.
Askı ameliyatları erkek idrar kaçırma hafif-orta dereceli ise tercih edilmelidir, şiddetli vakalarda altın standart suni sfinkterdir.
Suni sfinkter konulacak hastalara etkinliğin zaman içerisinde azalabileceği ve 10 yıl içerisinde yaklaşık %30 oranında yeniden ameliyat ihtiyacının ortaya çıkabileceği konusunda bilgi verilmelidir.
Prostat ameliyatından sonra mesane boynu darlığı idrar kaçırmaya eşlik ediyorsa tedavide öncelik darlığa verilmelidir.