Karaciğer Biyopsisi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Karaciğer Biyopsisi

Gastroenteroloji Bölümü
Karaciğer karnın sağ üst kısmında yerleşmiş alt kısmı en alt kaburgaya kadar uzanan vücudun en büyük katı organıdır.

Karaciğer biyopsisinde karaciğer içine küçük bir iğne ile girilip küçük bir örnek alınır. Bu örnek karaciğer hasarını belirlemek için yeterlidir. Bu işleme karaciğer biyopsisi denir. Alınan örnekler mikroskop altında incelenir. Fizik muayene bulguları, kan testleri veya görüntüleme sonuçları karaciğerde bir problem gösteriyorsa biyopsi planlanabilir. Karaciğer bozukluğunu en iyi gösteren tetkik biyopsidir. Bunun yanı sıra hastalığın ciddiyetinin belirlenmesinde de en iyi tetkiktir.  Biyopsi sonuçları tedavi kararları için yol göstericidir.

Karaciğer:

 • Kanın pıhtılaşması, oksijen taşınması ve bağışıklık sisteminde görevli birçok proteinin yapıldığı organdır
 • Uyuşturucu ve alkol dahil zararlı bir çok maddeyi vücuttan temizler.
 • Doymuş yağların parçalanması ve kolestrol üretimini üstlenir. Besinleri depolar gerektiğinde kana geri verir.
 • Yağın sindirimi için gerekli olan safrayı sentezler.
 • Fazla şekerin karaciğerde depolanmasını sağlar
Ultrason öncesi

Karaciğer Biyopsisi Neden Gereklidir ?

 • Karaciğer biyopsisi karaciğer hastalığı olan kişilerde hastalığın derecesini tanımlamak için gereklidir (Sirozun evreleri gibi).
 • Kan testlerinde anormal seviyelerde karaciğer enzimleri saptandığında
 • Açıklanamayan sarılık durumlarında
 • Ultrason, tomografi gibi görüntüleme tektiklerinde karaciğerde bir anormallik görülürse
 • Açıklanmayan karaciğer büyüklüğü durumlarında

Karaciğer biyopsinin en sık yapıldığı durumlar:

 • Alkolle ilişkili olmayan yağlı karaciğer hastalığı
 • Kronik hepatitler (B veya C)
 • Otoimmün hepatit
 • Alkolik karaciğer hastalığı
 • Primer bilyer siroz
 • Primer sklerozan kolanjit
 • Hemokromatozis
 • Wilson hastalığı
 • Karaciğerde yer işgal eden kitleler (karaciğer kanseri veya metastazlar – Karaciğer tüm tümörlerin en sık yayıldığı organlardan biridir. Tutulan organ bilinmediği durumlarda karaciğer biyopsisi tanı koydurucudur.)

Karaciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır ?

Karaciğer biyopsisi 3 şekilde yapılabilir.
 • Perkütan karaciğer biyopsi: En sık kullanılan biyopsi tipidir. Biyopsi iğnesi ile karın duvarından veya alt kaburgalar arasındaki bölgeden girilir.
 • Transvenöz: Biyopsi iğnesi ile boyundaki juguler venden girilir ve daha sonra kateter karaciğere doğru ilerletilir ve istenilen karaciğer bölgesinden örnek alınır. Bu tip biyopsi hastanın pıhtılaşma problemi olduğunda, karında fazla miktarda sıvı bulunduğunda veya karaciğer içinde basınç ölçümü gerektiğinde yapılır.
 • Laparoskopik biyopsi: Laparaskop denilen kamerası bulunan ince bir tüple karından bir kesi yapılarak girilir. Daha sonra tüpün içine biyopsi için ince bir iğne yerleştirilir. Bu işlem diğer laparoskopik işlemlerde daha sık kullanılırken karaciğer biyopsisi amacıyla seyrek olarak kullanılmaktadır.
Bilgisayarlı tomografi görüntüleri - Ankara Radyoloji

Karaciğer Biyopsisi Hazırlık Gerektirir mi?

Biyopsi öncesi hastanın sağlık durumu çok iyi sorgulanmalıdır.

Aldığı ilaçlar gözden geçirilmelidir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçların ( warfarin, plavix, persantine, ticlid, aspirin gibi) alınıp alınmadığı çok önemlidir.

İşlemden önceki hafta aspirin ve diğer steroid olmayan romatizmal ilaçlar kesilmelidir.

Kan sayımı, pıhtılaşma ile ilişkili testler yapılmalıdır.

İşlemden önce:

 • İşlemden 4-6 saat öncesi yeme-içme yapılmamalıdır.
 • Hastaya işlemin komplikasyonları anlatılmalıdır.
 • Hastane gömleği giydirilmeli
 • İşlemden önce küçük doz sakinleştirici verilmeli

Perkütan karaciğer biyopsi işlemi süresince:

Hasta sırt üstü sağ dirsek dışarıda sağ el başın altında yatar ve işlem süresince bu pozisyonda kalır.

Biyopsi ultrasonografi eşliğinde alınacak yer işaretlenerek yapılır.

Karın sağ üst kısmı temizlenir ve bölgesel uyuşturucu bir ilaçla uyuşturulur.  Çok küçük (5 mm) bir kesi yapılır ve oradan batırılan bir iğne ile karaciğer biyopsisi yapılır. Alınan örnek özel bir sıvıya konarak laboratuara gönderilir.

Biyopsinin riskleri var mıdır?

Ağrı: Biyopsi yerinde sırtta, sağ omuzda ağrı olabilir.

Kanama: Karaciğer etrafında, karın içinde, biyopsi yerinde küçük kanamalar olabilir. Büyük kanama olasılığı seyrektir.  Eğer büyük kanama olursa hastane yatışı gereklidir.

Enfeksiyon: Biyopsi yerinde, kanda enfeksiyon olasılığı çok çok düşüktür.

Karaciğer etrafındaki organlarda zedelenme: Karaciğer etrafında bulunan safra kesesi, akciğer, ince bağırsak gibi organlarda kazara küçük zedelenmeler olabilir.

Karaciğer biyopsisi sonrası sıklıkla herhangi bir komplikasyon ortaya çıkmaz.

ATEŞ

Solunum zorluğu

Titreme

Baş dönmesi

Sağ yan ağrısı, hassasiyet şikayetleri varsa hemen doktora haber verilmelidir.

Fiyatı Nedir?

Fiyat bilgisi alıp işlem hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Kanunen fiyat ve ücret bilgisi web ortamında paylaşımı yapılamamaktadır. Bilgi almak için bize telefondan ya da whatsapp üzerinden ulaşın.