[:tr]
[:]

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

2024-07-01

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Kolumuzdaki 3 sinirden biri olan unlar sinir, dirseğin iç kısmındaki kemik çıkıntı ile oraya yapışan kas kirişleri arasında sıkışırsa ve buna bağlı olarak da hastanın şikayetleri ortaya çıkarsa buna, kubital tünel sendromu ya da ulnar tünel sendromu denir.

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bu sinirin dirsek bölgesinde baskı ya da sıkışmaya uğraması, daha çok dirseğinin iç kısmını dayayarak çalışanlarda, elini başının altına koyup dirseğini kıvırarak yatanlarda, şeker hastalarında ve dirsek travması geçirenlerde görülür.

KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NEDİR?

Hastalar, etkilenmiş taraftaki ellerinin küçük parmak tarafında, 4. ve 5. parmaklarında ağrı, uyuşma ve his kaybı olduğundan şikayet eder.

KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN TEŞHİSİ NASIL OLUR?

Muayenede birtakım testler yapılarak sinir iletiminin bozulup, bozulmadığına bakılır. Kemik patolojilerini ayırt etmek için grafi alınabilir. EMG testi ile sinirde iletim ve hasar derecesi kontrol edilir. Bu hastalık daha çok boyun ve el bileğinde unlar sinir sıkışmaları ile karışabileceği için ayırıcı tanıda bu hususu da göz önüne almak gerekir.

KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN TEDAVİSİ NASILDIR

Tedavi için ödem çözücü, sıkışan siniri besleyici ilaçların yanı sıra dirseği düz tutmaya yarayan ateller önerilir. Eğer şikayetler düzelmiyorsa; sinirin serbestleştirilmesi için dirsek bölgesine cerrahi müdahale yapmak gerekir.