[:tr]
[:]

MEME KANSERİ TARAMASI

Taramanın amacı, hastalığı belirtiler başlamadan önce en erken ve en tedavi edilebilir aşamasında tespit etmektir.

Tarama testleri, kan ve diğer sıvıları kontrol eden laboratuvar testlerini, hastalıkla bağlantılı kalıtsal genetik belirteçleri arayan genetik testleri ve görüntüleme incelemelerini içerebilir. Bu testler tipik olarak genel popülasyon için mevcuttur. Bununla birlikte, bireyin belirli bir tarama testi için gereksinimleri yaş, cinsiyet ve aile öyküsü gibi faktörlere bağlıdır.

Klinik Meme Muayenesi

Klinik meme muayenesinde, doktor göğüsleri ve koltuk altı bölgesini muayene eder. Kadınlar ayrıca kendi göğüslerini ele gelen kitleler, boyut veya şekil değişiklikleri açısından kontrol ederek kendi kendine meme muayenesi yapabilirler.

Tarama Mamografileri

Mamografi, meme görüntülerini üreten düşük dozlu bir röntgen incelemesidir. Mamografi memedeki değişiklikleri hasta veya doktor hissetmeden önce gösterebilir. Araştırmalar, yıllık mamogramların, meme kanserlerinin en iyi tedavi edilebilir oldukları ve meme koruyucu tedavilerin mevcut olduğu zamanlarda erken saptanmasını sağlayabileceğini göstermiştir. Mamografi, hastalıktan ölümleri azalttığı bilinen tek meme kanseri tarama aracıdır.

Meme Tomosentez

Üç boyutlu (3-D) mamografi olarak da adlandırılan meme tomosentezi, meme görüntülerini oluşturmak için düşük dozlu röntgen ve bilgisayar rekonstrüksiyonu kullanan gelişmiş bir meme görüntüleme yöntemidir

Tamamlayıcı Meme Kanseri Taramaları

Memenin manyetik rezonans görüntüleme incelemesi tipik olarak, hastalığın güçlü bir aile öyküsü nedeniyle, meme kanseri riski yüksek olan kadınlar için kullanılabilir.

Meme ultrasonu mamografi ile kanser tespitinin zorlaştığı, çok sayıda kanal, bez, fibröz doku ve daha az yağ dokusu içeren yoğun meme dokusuna sahip kadınları taramak için kullanılabilir.