[:tr]
[:]

POST COVİD NEDİR ?

2024-07-01

POST COVİD NEDİR ?

Covid hastalığı akut dönem sonrası 4 hafta geçtikten sonra

nefes darlığı

halsizlik

beyin sisi

öksürük

karın ve göğüs ağrısı
eklem kas ağrıları
çarpıntı

ishal

gibi semptomlarla devam eden çok sayıda şikayet olabilir.

Bu bir nevi mevcut hastalığın inflamasyonun sürecinin uzamasıdır. Solunum ve kalp semptomları %30 civarında öksürük nefes darlığı, göğüs ağrısı %10-60 aralığında tekrarlayan çarpıntılar görülebilmiştir. Yine aynı süreçte eklem kas ağrıları, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, döküntü, karın ağrısı, şişkinlik, bulanık görme, uyku bozuklukları, tat koku bozuklukları, baş ağrısı, depresyon ve duygu durum bozuklukları, flebit, emboli gibi çok farklı sistemleri ilgilendiren semptomlar olabilir.

Ayaktan Covid19 geçirenlerde %10 kadar bu semptomlardan biri yada birileri gözlenmiştir. Hastaların semptom derinliği ve tipine göre oksimetre, ekg, akciğer grafisi, hemogram, crp d-dimer, kreatinin kinaz, probnp gibi değerlere bakılabilir. Oksimetresi belirgin düşük 92> , nefes darlığı ve öksürük, çarpıntı şikayeti olanlarda pa akciğer grafisi de bozuksa akciğer tomografi ile ileri tetkikler yapılabilir. Önceden astım ve koah eğilimi olan hastaların daha aşikar semptomlar gösterip gelebildiği yada akciğer sekelleri görülebilir.

Reaktif ve uzamış yorucu öksürüklerde doktor önerisine göre inhaler steroid verilebilir. Diyafram ve göğüs kafesini ilgilendiren nefes egzersizleri çalışmalarının, ve yine kuşkusuz kaliteli beslenmenin, dinlenme, uyku hijyeninin inflamasyonu azaltmada semptom seyirlerinde olumlu etkiler gösterebileceği beklenebilir.