[:tr]
[:]

SÜNNET NEDİR ?

2024-07-01

SÜNNET NEDİR ?

Sünnet penis başını örten cilt dokusunun çıkarılarak penis başının görünür hale getirilmesi işlemidir. Ülkemizde en fazla yapılan cerrahi işlemdir. Ülkemizde ve dünyada sirkümsizyon nedenleri farklıdır. Bizde ve bize yakın coğrafyada daha çok geleneksel nedenler ile bu işlem yapılırken batılı ülkelerde tıbbi nedenler ön plandadır.
1. Sünnet hangi hastalıkların riskini azaltmaktadır?
⁃ Bazı tartışmalar olmakla birlikte sünnet derisinin altında oluşabilecek microorganizmaların kolonizasyonunun idrar yolu enfeksiyonlarını, seksüel geçişli hastalıkları, penis başı iltihaplarını ( balanit) ve penis kanserinin riskini artırdığı gösterilmiştir. Sünnetsiz kişilerde HIV-1 pozitifliği 4 kat yüksek bulunmuştur.
2. Yenidoğanlar sünnet edilebilir mi?
⁃ Evet bazı riskleri ebeveynlere anlatılarak yapılabilir. Ancak mutlaka lokal anestezi altında yapılmalıdır. Eğer büyük bir hidroseli veya fıtığı varsa sünnet sonrası fimozis ve gömülü penis oluşma olasılığı artacağı için sünnetin yapılmaması daha doğru olur. Yine hipospadyas’ı, peniste eğriliği, küçük ve gömülü penisi var ise ileri bir zamana ertelenmelidir. Bir de yenidoğan sünneti sonrası meatal (idrar kanal ucunun) darlıkların daha sık ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır.
3. Sünnet için ideal yaş nedir?
⁃ Bilimsel veri kısıtlı olmakla birlikte 2-6 yaş arasında çocukta oluşabilecek psikolojik etkiler nedeni ile çok fazla önerilmemektedir. Kanımca 6 ay-2 yaş arası, genel anestezi altında yapılması idealdir. Medikal neden var ise her zaman yapılabilir.
4. Sünnet sırasında koter veya lazer ( YAG) kullanımı doğru mudur?
⁃ Nadiren de olsa ısı hasarı riski taşıdığı için ben tercih etmiyorum. En ideal yöntem ‘ dorsal slit ‘ diye adlandırdığımız penis başının görülerek sünnet derisinin çepeçevre çıkarılmasıdır. Bipolar koter ile kanayan damarların görülerek koterizasyonu önemlidir.
5. Sünnetten sonraki süreç nedir?
⁃ Sünnet derisi çıkarıldıktan sonra glans altındaki mukoza ile kalan penis cildini kendiliğinden emilen dikişler ile bir araya getiririz. Bu dikiş hattını antibiyotikli steril bir gazlı bez ile sararız. Yara iyileşmesi için 48-36 saate ihtiyaç vardır. Bu süre içerisinde ameliyat yerinde koruyucu bir tabaka oluşur ve rahatlıkla yarayı örten spanç çıkarılarak yara açıkta bırakılabilir. Sünnetten 24 saat sonra ağrının %75, 1 haftadan sonra tamamı kaybolur. Sünnet sonrası ağrıyı az hissetmesi için sünnetin sonunda penil sinir bloğu yapılır. Bunun etkisi 6-8 saat sürer, daha sonra ise parasetamollü fitil veya şuruplar ile ağrı giderilir. Yara yeri enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikli şuruplar önerilebilir ancak şart değildir.