[:tr]
[:]
AKCİĞER KANSERİ

AKCİĞER KANSERİ NEDİR? Akciğer kanseri; akciğer dokusu ve bronşlardan kaynaklanan bir kanser türü olup, burada ki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve normalde olmaması gereken bir doku (tümör dokusu) ortaya çıkması ile seyreden bir hastalıktır. Akciğerde oluşan bu tümör dokusu, geliştiği bölgede yer alan normal dokulara zarar vererek akciğerin görevini ve komşuluğunda yer alan dokulara...