[:tr]
[:]

UTERUS MİYOMLARI

2024-07-01

UTERUS MİYOMLARI

Miyom; rahmin düz kaslarından oluşan iyi huylu (kanser olmayan) bir tümördür. Her dört kadından birinde görülür. Çoğu zaman asemptomatiktir, bazen de semptom verir.

Tanı aşağıdaki şekillerde yapılabilir;

– Jinekolojik muayene sırasında miyom tespit edilebilir.

– Abdominal veya vajinal ultrasonla miyomların yeri ve büyüklüğü saptanabilir.

– Tomografi ve MR çekilen hastalarda görülebilir.

– İnfertil hastalara rahim filmi çekerken teşhis edilebilir.

Uterus miyomları kendini aşağıdaki şikayetlerle belli eder;

– Adet düzensizliği, aşırı kanamalar, ara kanamaları, adetten sonra lekelenmelerin devam etmesi,

– İlişkide ağrı, özellikle büyük miyomlarda aşırı ağrılar,

– Kasıklarda ağrı, karında şişkinlik,

– Büyük miyomlarda bası sonucu kabızlık ve idrara sık çıkma.

Uterus miyomlarının tedavisi aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir;

Tıbbi tedavi: İlaç tedavisinin fazla başarı şansı yoktur, Bazen aşırı kanamaları kesmek için hormon tedavisi verilebilir, Hormonlu spiraller uygulanabilir.

Cerrahi tedavi: İki şekilde yapılmaktadır. Açık, yani batın açılarak yapılan ameliyatlardır. Kapalı, laparaskopi ile yapılan operasyonlardır.