[:tr]
[:]

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NEDİR?

2024-07-01

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NEDİR?

Bilgisayarlı tomografi, X-ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir radyolojik yöntemdir. X ışını kullanıldığından radyasyon içermektedir. Ancak günümüzde gelişmiş yeni cihaz ve teknolojilerle hasta güvenliği için radyasyon dozu mümkün olduğunca en aza indirgenerek görüntü elde edilmektedir. Alınan kesitsel görüntüler bilgisayar tarafından birleştirilerek 3 boyutlu görüntüler de oluşturulabilmektedir.

Bilgisayarlı tomografi güvenilir sonuçları ve hızlı çekim özelliği sayesinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Travma sonrası röntgen ve tomografi incelemeleri en sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Kemik, organ yaralanmaları ve iç kanamalarda hızlı bir şekilde değerlendirmeye imkan sağlar.

BT kanamaya çok duyarlı bir incelemedir. Beyin kanaması şüphesi olan hastalarda birkaç saniyelik bir çekimle kanama olup olmadığı netleştirilebilir.

Tomografi akciğerlerin görüntülenmesinde de röntgenden sonra en sık kullanılan değerli bir yöntemdir. Karın içi organlar, sinüsler, boyun, kemik yapıların görüntülenmesi de diğer sık kullanım alanlarıdır.

Ayrıca BT Anjiografi yöntemi ile beyin, boyun, böbrek ve ekstremite damarları detaylı olarak değerlendirilebilmektedir. Kardiak Koroner BT Anjiografi ile sadece kol toplar damarından verilen kontrast madde ile kısa sürede kalp damarları görüntülenerek darlık ve tıkanıklık yönünden detaylı değerlendirme yapılabilmektedir.