[:tr]
[:]

DİZ AĞRISI

Diz, vücut ağırlığımızı taşıyan en önemli eklemlerdendir. Günlük yaşam aktiviteleri sırasında sıklıkla kullanılan bir eklem olduğu için ve pek çok sportif aktivitede kullanıldığı için, zedelenme ve hasar görme olasılığı da oldukça fazladır. Genelde ileri yaşta görüldüğü düşünülmekle birlikte hemen her yaşta ve her cinsiyette diz ağrısı görülebilir. Romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak problemleri, dizin bağları ve menüsküslere ilişkin sorunlar gibi pek çok farklı nedenle de diz ağrıları oluşabilir. Ayrıca pek çok diz ağrısının nedeni sadece diz eklemi ile ilgili sorunlar değil, dize komşu olan yukarda bel kalça, aşağıda ayak bileği sorunları da diz ağrısı sebebi olabilir. Tüm bunların yanında postüral bozukluklar ve geçirilmiş operasyonlar nedeni ile oluşan fasyadaki yapışıklıklar da diz ağrılarının önemli nedenlerindendir.

DİZ AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR?

Diz ağrısının pek çok sebebi olabilir. Aşağıda en sık görülen diz ağrısı sebeplerinden bahsedilmektedir.

Kireçlenme (Osteoartrit): Diz ağrısının en sık nedenidir. Yaşın ilerlemesi veya yoğun sportif aktivite nedeni ile kıkırdak yapının bozulması ve hasar görmesi ile oluşan ağrılardır. Zamanla kıkırdak yapısı daha da fazla bozularak kemik yapıda da değişikliklere oluşmaya başlar. Kemik çıkıntıları oluşur ve eklem aralığı daralmaya başlar. Yürümek, çömelmek ve merdiven çıkmak gibi hareketler, ağrının şiddetlenmesine neden olur. Özellikle fazla kilolu hastalar bu yakınmaları daha sık ve daha şiddetli yaşarlar. Dizini gerektiği gibi kullanamayan hastaların bacak kaslarında zayıflamalar da gelişerek, dizde boşalma hissi de gelişebilir. Dizde şişlik ve hareket kısıtlılığı da diz ağrısına eşlik edebilir. Genellikle fizik tedavi yöntemlerinden, halk arasında eklem sıvısı olarak bilinen hyaluronik asit uygulamalarından, PRP, kök hücre tedavileri, nöralterapiden, ozon tedavisinden ve proloterapiden fayda görürler. Ayrıca ağızdan kullanılabilecek bir takım takviye ilaçlar da ağrının azaltılmasında etkilidir. Hastalarının iyilik hallerini korumak için mutlaka kilo kontrolünün sağlanması ve egzersiz tedavileri gereklidir.

Menüsküs Sorunları: Menüsküs, diz eklemini oluşturan, uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasında yer alan C şeklindeki, kıkırdakları koruyucu olan yapılardır. Vücut ağırlığının dengeli bir şekilde dağılmasına olanak sağlar. Menüsküsler sportif aktivitelerde yırtılabildiği gibi, yaş ilerledikçe yıpranarak da yırtılabilir. Menüsküs sorunları genellikle hareketle ve çömelmekle artan diz ağrıları şeklinde görülmekle birlikte, diz ekleminde ani kilitlenmelere de sebep olabilirler. Çoğu menüsküs problemi bilinenin aksine operasyon gerektirmez. Fizik tedavi yöntemleri, PRP ve kök hücre uygulamaları, hyaluronik asit uygulamaları nöralterapi, ozon tedavileri, proloterapiden fayda görürler. Egzersiz mutlaka tedaviye dahil edilmelidir.

Diz bağlarındaki sorunlar: Ön çapraz bağ yaralanmaları sıklıkla görülür. Daha çok spor travmaları şeklinde gençlerde daha sık görülür. Bunların yanında arka çapraz bağ ve yan (iç ve dış ) bağlarda da yaralanmalar görülebilir. Ameliyat gerektirmeyen bağ yaralanmaları da fizik tedaviden, proloterapiden, PRP ve Nöralterapiden ve egzersizden fayda görür.

Romatizmal hastalıklar: Özellikle romatoid artrit, gut, yalancı gut gibi romatizmal hastalıklar da diz ekleminde ağrının yanında, şişlik de oluşturabilir.

Ameliyatlar sonrası devam eden diz ağrıları: Özellikle diz protezi, menüsküs ameliyatları, ön çapraz bağ sorunlarına yönelik ameliyatlardan sonra, ağrıların kontrol alınması, günlük yaşam aktivitelerine hızlı dönüş, hareket kabiliyetinin geri kazanılması, kaybedilmiş kas güçlerinin tekrar kazandırılması gerekebilir. Bu tip ağrılarda fizik tedavi yöntemleri oldukça yüz güldürücü sonuçlar verir. Ameliyatın türüne göre yapılacak enjeksiyon tedavileri de ağrının kontrolünde oldukça etkilidir.

DİZ AĞRLARINDA KULLANILAN FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Fizik Tedavi planı; diz ağrısının sebebi, hastanın yaşı, kilosu, sportif aktiviteleri, mesleğine göre yapılır. Sıcak ya da soğuk uygulamalar, ağrı kesici elektroterapi yöntemleri, Düşük yoğunluklu lazer uygulamaları, kas güçlendirici stimülasyon yöntemleri, TECAR terapi ve uygun egzersiz (kas güçlendirmeye yönelik ve propriosepsiyon arttırıcı) programları, kinezyotape uygulamaları kişiye özel yapılmalıdır.

DİZ AĞRISINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Nöralterapi, ozon tedavisi, proloterapi, mezoterapi, PRP, Kök hücre tedavileri sebebe, yaşa uygun şekilde planlanarak uygulanabilir.

DİZ AĞRISININ EN SIK NEDENİ NEDİR?

Diz ağrılarının en sık nedeni diz osteoartriti ve menüsküs sorunlarıdır.

HER İKİ DİZDEKİ AĞRI NEDENLERİ NELERDİR?

Diz ağrısı her iki dizde ise genellikle dizdeki kireçlenme yani diz osteoartritidir. Genellikle kilo fazlalığı olanlarda her iki dizde ağrıya daha sık rastlanılır.

ÇOCUKLARDAKİ DİZ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Çocuklarda daha çok hızlı uzamanın olduğu ergenlik dönemde, sportif aktivitelerle tetiklenen (basketbol, voleybol, futbol, atletizm) özellikle dizin hemen altında hissedilen, bazen kemik çıkıntısının de görüldüğü bir hastalık olan Osgood-Schlatter’e rastlanabilir. Mutlaka istirahat edilmeli ve spora ara verilmelidir. Fizik tedavi yöntemleri, nöralterapi, kinezyotape uygulamaları ve diz destekleri uygulanmalıdır. Ayrıca hızlı boy uzamalarında da diz ağrıları oluşabilir.

MENÜSKÜS SORUNLARINDA FİZİK TEDAVİ İŞE YARAR MI?

Menüsküs lezyonunun evresine göre pek çok erken evre dediğimiz evre 1-2 menüsküs lezyonları Fizik tedaviden fayda görür. Bu evrelerdeki menüsküs sorunları PRP, kök hücre, eklem içi hyaluronik asit, proloterapiden de fayda görür.

DİZ NEDEN ŞİŞER?

Diz şişlikleri mutlaka doktora başvurulması gereken durumlardır. Sebebin mutlaka ortaya konulması gerekir. Effüzyon denilen eklem şişliği, osteoartrit denilen kireçlenmenin, iltihaplı romatizmaların (romatoid artrit, gut) alevlenme tablosu olabileceği gibi, septik artrit denilen diz ekleminin mikrobik iltihaplanması durumlarında ve spor yaralanmaları sonrasında olabilir. Tedavi sebebe yönelik yapılmalıdır.

DİZ ŞİŞERSE NE YAPILMALIDIR?

Diz şişerse mutlaka fizik tedavi veya ortopedi doktoruna başvurulmalıdır. Doktora ulaşana kadar buz ile soğuk uygulama yapılabilir.

DİZ AĞRISINDA HANGİ DOKTARA GİDİLİR?

Diz ağrılarında fizik tedavi ve rehabilitasyon veya ortopedi doktoruna gidilmelidir.

MENÜSKÜS AĞRILARI VEYA YIRTIKLARI AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

HER MENÜSKÜS YIRTIĞI AMELİYAT EDİLMELİ MİDİR?

Menüsküs sorunlarının tedavisi menüsküsteki zedelenmenin ve yırtığın derecesine göre tedavi edilmelidir. Özellikle menüsküs yırtıklarında ağrının ön planda olduğu evre 1-2 lezyonlar ameliyat gerektirmez.

MENÜSKÜS YIRTIKLARININ AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Yukarda bahsedilen tipteki ameliyat gerektirmeyen menüsküs yırtıkları ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu tip ağrılarda fizik tedavi uygulamaları, özellikli egzersiz tedavileri, PRP uygulamaları, kök hücre tedavileri, proloterapi, ozon tedavisi ve nöralterapi, kinezyotape yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca ağızdan kullanılacak takviyeler ve eklem içine uygulanacak hyaluronik asit enjeksiyonları da tedaviye katkıda bulunur.

MENÜSKÜS YIRTIKLARINA FİZİK TEDAVİ UYGULANIR MI?

Başlangıç evredeki menüsküs lezyonlarına fizik tedavi uygulanabilir.

MENÜSKÜS YIRTIKLARINDA KULLANILAN FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARI NELERDİR?

Menüsküs yırtıklarında özellikle akut durumlarda soğuk uygulamaları, kronik durumlarda sıcak uygulamalar yapılabilir. Ağrı kesici elektroterapi yöntemleri, düşük yoğunluklu lazer uygulamaları, ultrason tedavileri, kinezyotape uygulamaları önerilen Fizik tedavi uygulamalarındandır. Hastaya mutlaka kilo kontrolünü sağlaması konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca dizin üstündeki kasları güçlendirici egzersizlerin önemi vurgulanmalıdır.