[:tr]
[:]

RADYOLOJİ NEDİR?

2024-07-01

RADYOLOJİ NEDİR?

Radyoloji eski Yunanca ışın anlamındaki “radius” ve bilim anlamındaki “logos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve ışın bilimi anlamına gelir. Hastalıkların tanı ve tedavisi için çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanan tıbbın önemli bir dalıdır. Radyoloji biliminin doğuşuna yol açan X ışınları 1895 yılında Röntgen tarafından bulunmuştur. 1970’li yıllardan sonra görüntüleme yöntemlerinde çok hızlı gelişmeler ile ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme klinik kullanıma girmiştir. Günümüzde diagnostik (tanısal) radyoloji ve tedavi amaçlı girişimsel radyoloji ile önemini hızla artırmaktadır.