[:tr]
[:]

ÜRETRA DARLIKLARI

2024-07-01

ÜRETRA DARLIKLARI

Üretra darlıklarında mükerrer sayıda endoskopik girişimlerden sakınmak gereklidir, aksi takdirde üretrada yaygın fibrosis gelişerek tam tıkanmaya neden olmaktadır (panüretral darlık). Bu aşamada tek çare ağızdan alınacak yamalar ile üretrayı genişletmektir. Aşağıda ağızdan alınan parça ile üretra tabanına ve ön yüzüne yama yapılarak genişletilen bir darlık olgusu görülmektedir.

Trafik kazalarına bağlı leğen kemiği kırıklarının en önemli etkilerinden birisi de arka üretrada ciddi yaralanma veya kopma yapmasıdır. Tam kopma olan olgularda yaklaşım mesaneye bir sonda konularak (sistostomi) 3-6 ay beklenmesidir. Kırıklar ve hematom (kanama) düzeldikden sonra düzeltici ameliyat yapılmaktadır. Açık ameliyat ile kopuk idrar yolu uçları bulunarak aradaki nedbe dokusu temizlenmekte, tansiyonsuz olarak geniş bir anastomoz (bağlantı) yapılmaktadır. 2 hafta sonda tutulduktan sonra çekilerek işemesi gözlenmektedir. Deneyimli ellerde %90 başarı şansı vardır. Aşağıdaki görüntülerde hastanın ameliyat öncesi ve sonrası üretragramları görülmektedir. Başarılı bir ameliyat sonrası hasta idrarını rahat olarak yapmaktadır.